ژانویه 2, 2017
سازنده جرثقیل سقفی در تبریز

سازنده جرثقیل سقفی در تبریز

سازنده جرثقیل سقفی در تبریز به طور گستره در تمامی صنایع جا به جایی اجسام سنگین مورد نیاز است.برای این منظور و جابه جایی قطعات و […]
دسامبر 19, 2016
فروش جرثقیل سقفی در تبریز

فروش جرثقیل سقفی در تبریز

جرثقیل سقفی(بالکان سهند اجرای پروژه های جرثقیل سقفی در تبریز) جا‌به جایی اجسام از گذشته تا به امروز امری متداول بوده. در گذشته انسان خود قطعه […]
دسامبر 3, 2016
قطعات جرثقیل سقفی در تبریز

لوازم جرثقیل سقفی در تبریز

لوازم جرثقیل سقفی در تبریز: تیم بالکان سهند در زمینه ساخت جرثقیل سقفی در تبریز ، فروش لوازم جرثقیل سقفی در تبریز همچنین تعمیر جرثقیل سقفی در تبریز […]
دسامبر 3, 2016
بالکان سهند

تعمیر جرثقیل سقفی در تبریز

تعمیر جرثقیل سقفی در تبریز سرویس و نگهداری جرثقیل سقفی حتما باید در زمان تعیین شده و منظم انجام گردد وگرنه باعث خسارات غیر قابل جبران […]