سپتامبر 11, 2019
قطعات جرثقیل سقفی در تبریز

جرثقیل سقفی

جرثقیل های سقفی به نوعی از جرثقیل ها  گفته می شود که معمولا تشکیل یافته از دو ریل موازی می باشند که به طور افقی در […]
ژانویه 12, 2017
جرثقیل سقفی

cranes سقفی

جرثقیل سقفی اگر در یک سالن یا فضای سرپوشیده‏ی وسیع، همواره نیاز به جابه‏جایی مواد و قطعات باشد، جرثقیل سقفی یکی از بهترین تجهیزاتی است که […]
ژانویه 2, 2017
سازنده جرثقیل سقفی در تبریز

سازنده جرثقیل سقفی در تبریز

سازنده جرثقیل سقفی در تبریز به طور گستره در تمامی صنایع جا به جایی اجسام سنگین مورد نیاز است.برای این منظور و جابه جایی قطعات و […]
دسامبر 19, 2016
فروش جرثقیل سقفی در تبریز

فروش جرثقیل سقفی در تبریز

جرثقیل سقفی(بالکان سهند اجرای پروژه های جرثقیل سقفی در تبریز) جا‌به جایی اجسام از گذشته تا به امروز امری متداول بوده. در گذشته انسان خود قطعه […]