دسامبر 19, 2016
فروش جرثقیل سقفی در تبریز

فروش جرثقیل سقفی در تبریز

جرثقیل سقفی(بالکان سهند اجرای پروژه های جرثقیل سقفی در تبریز) جا‌به جایی اجسام از گذشته تا به امروز امری متداول بوده. در گذشته انسان خود قطعه […]