سپتامبر 11, 2019
قطعات جرثقیل سقفی در تبریز

جرثقیل سقفی

جرثقیل های سقفی به نوعی از جرثقیل ها  گفته می شود که معمولا تشکیل یافته از دو ریل موازی می باشند که به طور افقی در […]
دسامبر 19, 2016
فروش جرثقیل سقفی در تبریز

فروش جرثقیل سقفی در تبریز

جرثقیل سقفی(بالکان سهند اجرای پروژه های جرثقیل سقفی در تبریز) جا‌به جایی اجسام از گذشته تا به امروز امری متداول بوده. در گذشته انسان خود قطعه […]